Amada HFE 100-3L

Teknisk data

Fabrikat: Amada
Modell: HFE 100-3L
Tillverkningsår: 2008
Presskraft: 100 ton
Presslängd: 3050 mm
Styrsystem: Operatur 2002
Axlar bakre anslag: X1, X2, R, Z1, Z2
Tillbehör: Maskinen är kopplade till en Abb robot. För mer information, kontakta oss.

.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!