Amada HFE 130-3L

Teknisk data

Fabrikat: Amada
Modell: HFE 50-20L
Tillverkningsår: 2000
Presskraft: 50 ton
Presslängd: 2090 mm
Styrsystem: Operatur 2002
Axlar bakre anslag: X1, X2, R, Z1, Z2
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!