Amada HFE 170-4L

Teknisk data

Fabrikat: Amada
Modell: HFE 170-4L
Tillverkningsår: 2003
Presskraft: 170 ton
Presslängd: 4230 mm
Styrsystem: Operateur 2002
Axlar bakre anslag: X1, X2, R, Z1, Z2
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!