Beyeler PR4

Teknisk data

Fabrikat: Beyeler
Modell: PR4
Tillverkningsår: 2000
Presskraft: 300 kN
Presslängd: 1550 mm
Styrsystem: Cybelec
Axlar: Y, X, R
Övrig utrustning: 

.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!