Beyeler PR6

Teknisk data

Fabrikat: Beyeler
Modell: PR6
Tillverkningsår: 1998
Presskraft: 1000 kN
Presslängd: 3100 mm
Styrsystem: Cybelec
Axlar: Y1, Y2, X, R,, Z1, Z2
Övrig utrustning: Ljusridå.

.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!