Beyeler PR8

Teknisk data

Fabrikat: Beyeler
Modell: PR8
Tillverkningsår: 1999
Presskraft: 1500 kN
Presslängd: 3100 mm
Styrsystem: Cybelec
Axlar: Y1, Y2, X1, X2 R1, R2, Z1, Z2
Övrig utrustning: Hydraulisk låsning av öververktyg, bockhjälp, ljusridå.

.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!