Finn-Power E-Brake

Teknisk data

Fabrikat: Finn-Power
Modell: E-brake 100-3100 ts2
Tillverkningsår: 2006
Presskraft: 1000 kN
Presslängd:  3100 mm
Axlar: Y, X, R, Z1, Z2
Övrig utrustning: Ljusridå, Wila infästning

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!