Gasparini

Teknisk data

Fabrikat: Gasparini
Modell: XP 100/3000
Tillverkningsår: 2007
Presskraft: 100 ton
Presslängd: 3000 mm
Styrsystem: Delem DA66
Axlar: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!