Guifil FCS 20-50

Teknisk data

Fabrikat: Guifil
Modell: FCS 20-50
Tillverkningsår: 2002
Presskraft: 50 ton
Presslängd: 2000 mm
Styrsystem: Delem DA 65
Axlar bakre anslag: X, R. 4st anslagsfingrar
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!