Safan E-brake 35-1250

Teknisk data

Fabrikat: Safan
Modell: E-brake 35-1250
Tillverkningsår: 2011
Presskraft: 35 ton
Presslängd: 1250 mm
Axlar bakre anslag: X1, X2, R, Z1, Z2
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!