Trumpf Rasterrensare

Teknisk data

Fabrikat: Trumpf
Kommentar: Används för att rensa skärbord ifrån restmaterial.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!