Trumpf Trubend 5130

Teknisk data

Fabrikat: Trumpf
Modell: Trubend 5130
Tillverkningsår: 2007
Presskraft: 130 ton
Presslängd: 3230 mm
Styrsystem: Tasc 6000
Axlar bakre anslag: X1, X2, R1, R2, Z1, Z2, I
Tillbehör: För mer information, kontakta oss.

Ovanstående data är framtagen efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.

Nibbler är din helhetsleverantör och genom nära samarbete med flera serviceföretag så tillhandahåller vi installation, utbildning, mjukvaror och övrig kringutrustning. Vi är med er hela vägen!